Δημοτικό Συμβούλιο: Δωρεάν και Δημόσιο να είναι το νέο Νοσοκομείο

Το νέο Νοσοκομείο Σαντορίνης είναι έτοιμο από πλευράς κτιριακών υποδομών, ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στην έκτακτη συνεδρίασή του της 25/9/2012, αποφάσισε ομόφωνα η λειτουργία του νέου Νοσοκομείου (Νοσηλευτική Μονάδα Θήρας) να έχει δημόσιο χαρακτήρα και να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

Η νέα Νοσηλευτική Μονάδα ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) ΑΕ η οποία ελέγχεται κατά 100% από το Ελληνικό Δημόσιο. Η ΑΕΜΥ, δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ. Φώτη Σερέτη, έχει υποβάλει πρόσφατα τρεις συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με την ΑΕΜΥ το νοσοκομείοδυναμικότητας πενήντα (50) κλινών, έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμο για παράδοση από τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) στην ΑΕΜΥ Α.Ε. από πλευράς κτιριακών υποδομών, ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες δοκιμές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών. Για την παράδοση απαιτείται η εξόφληση της ΔΕΠΑΝΟΜ προς τον εργολάβο ποσού 2.500.000,00 € περίπου σε συνολικό κόστος κατασκευής 13.000.000,00 €, τα οποία προήλθαν από Εθνικούς Πόρους.

Οι τρεις προτάσεις της ΑΕΜΥ έχουν ως εξής:

1. Αυτόνομη λειτουργία του Νοσοκομείου από την ΑΕΜΥ Α.Ε.

2. Σύμπραξη της ΑΕΜΥ Α.Ε. με τον ιδιωτικό τομέα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

3. Σύμπραξη μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με Κοινοπραξία – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με τη συμμετοχή του Δήμου της Θήρας και τοπικών κοινωνικών εταίρων – επιχειρηματιών.

Το πλήρες τεύχος “Προτάσεις για τη Λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας” σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμο εδώ: Nosileftiki_monada_thiras_me_parartima

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”19″]

Print Friendly, PDF & Email