Σε πρόσφατη συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «Εξειδίκευση του χωρικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου».

Το έργο που ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί συνέχεια και εξειδίκευση του ρυθµιστικού σχεδίου για τον προσδιορισµό των βέλτιστων χωρικών κατανοµών και συγκεντρώσεων αιολικών πάρκων που εκπόνησε το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου με χρηματοδότηση από το  Πράσινο Ταµείο του ΥΠΕΚΑ.

Η έγκριση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας έγινε κατά πλειοψηφία.

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι Ευθαλία Καφαντάρη, Ιωάννης Περδικάρης, και Ευάγγελος Σιγάλας αιτιολογώντας την θέση τους αναφέροντας ότι η απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση της ενέργειας είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θέσεις εργασίας είναι ελάχιστες, το περιβάλλον αλλοιώνεται, αλλά και επειδή δεν έχουν εµπιστοσύνη σε πορίσµατα και µελέτες οι οποίες είναι συνήθως κατευθυνόµενες.

Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι Κόκκινος Χαράλαµπος, Παλλάς Εµµανουήλ, Ζωγραφίδης Γεώργιος, Λοτσάρης ∆ηµήτριος, Μπιζάς Κωνσταντίνος, Βαρκάς Θεοδόσιος και Κουκάς Κωνσταντίνος του Συνδυασµού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» ψηφίζουν την ανωτέρω Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ότι θα συνθέσει τις προτάσεις των τοπικών φορέων και της τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού που θα προκύψουν από τις σχετικές διαβουλεύσεις για τα αναγκαία µέτρα και ρυθµίσεις για την προστασία του τοπίου από την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.
2.Ότι θα προσκοµίσει επιστηµονικά στοιχεία για την φέρουσα ικανότητα όλων των νησιών της Περιφέρειας.
3. Ότι θα προβεί σε προτάσεις θεσµοθέτησης προς την αρµόδια αρχή το ΥΠΕΚΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

Print Friendly, PDF & Email